ค้นหา

ขยะขวดพลาสติกในช่วง Covid-19 !!!!


ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับว่า ทิ้งขยะลงสู่ทะเลมาเป็นอันดับที่ 6 ของโลก จนกระทั่งปี 2562 ที่มีรณรงค์เรื่องของการงดใช้ขยะพลาสติก ทำให้อันดับของประเทศดีขึ้น มาเป็นอันดับที่ 10


แต่แล้วด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค

จนทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากอยู่บ้าน และการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ คือ คำตอบเดียว


ด้วยข้อบังคับของทางรัฐบาล ทำให้การร้านกาแฟไม่สามารถรับแก้วที่ลูกค้านำมาเอง ร้านอาหารต่างก็งดให้บริการนั่งทานอาหารที่ร้าน จึงทำให้ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม หันมาเน้นออนไลน์เต็มด้วย ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ขยะพลาสติกจากอุปกรณ์อาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช้อน ส้อม ขวด/แก้วน้ำพลาสติก หรือ ถุงใส่อาหาร เพิ่มขึ้นถึง 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งตัวเลข 15% นี้ ยังไม่รวมขยะหน้ากากอนามัยและขยะจากการกักตัว ซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้เพราะเป็นขยะอันตรายทางการแพทย์ อีกด้วย


ปริมาณขยะพลาสติกนั้นเรายังพอประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้ ว่าเรามีการใช้เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงเท่าไร แต่สิ่งที่ไม่สามารถประเมินออกมาได้ก็คือ "พฤติกรรมการลดใช้พลาสติก" ที่สังคมของเราช่วยกันรณรงค์มาตลอดหลายปี กลับถูกลืมไปในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือน ด้วยสถานการณ์ที่บังคับให้เราไม่มีทางเลือกอื่น


สถานการณ์ Covid-19 นั้น ทำให้หลายๆประเทศนั้นได้มีการชะลอมาตราการลดใช้ขยะพลาสติก


อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา มี 4 รัฐ ที่ได้กลับลำแผนการแบนขยะพลาสติกทุกชนิดออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะดีขึ้น


หรือประเทศเม็กซิโก ที่ได้ทำการยกเลิกมาตราการแบนขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถึงแม้ว่ามาตราการนี้จะช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 85% เลยก็ตาม


การเพิ่มขึ้นของพลาสติกต่างๆ ในช่วง Covid-19 ไม่ว่าจะเป็น ช้อน ส้อม ถุงพลาสติก หรือ ขวดพลาสติก ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ แต่ก็ยังอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงปัญหา และผลเสียที่เกิดจากการใช้พลาสติกที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมานั้น เราทุกคนอาจจะตระหนักถึงปัญหาเรื่องนี้น้อยลงก็ตาม

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น